Kongres Stomatologa Srbije

Uputstvo za izradu E-postera za ONLINE 21. KONGRES STOMOTALOGA SRBIJE

po protokolima Implant Compare Europe /EODC

-po protokolima Implant Compare Europe /EODC –

Uputstvo za izradu E-postera za ONLINE 21. KONGRES STOMOTALOGA SRBIJE

- Svi E-posteri u okviru 21. KONGRES STOMOTALOGA SRBIJE će biti prikazani isključivo u digitalnoj formi
- E-poster podleže recenziji, a autori će blagovremeno biti obavešteni o odluci Naučnog odbora Kongresa.

 •  Prikaz e-postera je neophodno uraditi u horizontalnog orijentaciji (LANDSCAPE), sa proporcijom horizontalne i vertikalne strane od 16:9, minimalne rezolucije W 1920 x H1080 piksela u PDF ili JPEG format
 •  Prikaz kompletnog postera mora biti na samo jednoj strani
 •  Dokument kao i svi grafički prikazi korišćeni u E-posteru, ne smeju biti u rezoluciji manjoj od 300dpi

 • Jednostrana .pdf datoteka, ili .jpg datoteka (rezolucije 1920x1080).

 •  Preporučena minimalna veličina slova: 8
 • Izbegavati velike i zbijene blokove teksta (Vaš poster ne sme da sadrži više od 800 reči)

 • -Naslov,
 •  Ime, zanimanje, i državu autora,
 •  Sadržaj (uvod, cilj, rezultat, zaključak),
 •  Izjava o odsustvu sukoba interesa autora

 •  NE SME se koristiti zvaničan logotip 21. Kongresa stomatologa Srbije
 •  NE SME se koristiti zvanični logotipovi drugih kompanija, imenovanje lekova i medicinskih sredstava zaštićenim nazivom (jedino je dozvoljeno korišćenje generičkih imena)
 •  NE SME se koristiti video snimak ili animacija,
 •  Na e-posterima ne sme biti bilo kakav vid komercijalizac

 • Dokument kao i svi grafički prikazi korišćeni u E-posteru, ne smeju biti u rezoluciji manjoj od 300dpi
 • Sve slike i grafici moraju koristit RGB paletu boja, ne CMYK, Kod slika velikog formata je neophodno smanjiti rezoluciju ili ih iseći na propisanu veličinu
 • Izbegavajte slike niske rezolucije kod kojih dolazi do pikselizacije na monitoru

E-poster poslati na imejl adresu: stomkongres2022@miross.rs