Kongres Stomatologa Srbije

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao program 22.Kongresa stomatologa Srbije – Međunarodni kongres, pod akreditacionim brojem: V-1807/23-II, za stomatologe, lekare, medicinske sestre-tehničare, zdravstvene tehničare, zubne tehničare I stomatološke sestre. (Broj bodova na Kongresu: za predavače 15 bodova, za usmenu prezentaciju 13 bodova, za poster 11 bodova i za učesnike 10 bodova.)

Takođe u saradnji sa Klinikom za Stomatologiju Vojvodine, Stomatološka komora Srbije je domaćin pratećeg Međunarodnog simpozijuma Stomatologa Vojvodine i saradnika koji će biti održan u onlajn obliku i možete ga pratiti preko internet platforme na zvaničnom sajtu Kongresa, 8.11.2023.-9.11.2023.godine.

Obaveštavamo Vas da ukoliko ste bili učesnik na Međunarodnom simpozijumu Stomatologa Vojvodine i saradnika koji je održan dana 31.03. i 01.04.2023.godine u Novom Sadu, uživo u ul. dr Zorana Đinđića br.1 ili preko online platforme i tom prilikom ostvarili ukupno 12 bodova, navedeni Simpozijum možete pratiti online, ali bodovi sa Simpozijuma Vam se ne mogu priznati jer su Vam za isti skup već evidentirani.

Pomenuti skup je akreditovan u vidu 2 simpozijuma sa akreditacionim brojevima:

V-1733/23-II tema: Dijagnostički i terapijski principi u stomatologiji 1- 6 bodova za učesnike

V-1734/23-II tema: Dijagnostički i terapijski principi u stomatologiji 2- 6 bodova za učesnike

S poštovanjem,

Prof. dr Vitomir S. Konstantinović Predsednik kongresa

Doc. Dr Ivana Radović

Predsednica Naučnog odbora kongresa

Dr Marko Gojnić

Predsednik Organizacionog odbora kongresa

Akreditacija

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao program 22.Kongresa stomatologa Srbije – Međunarodni kongres, pod akreditacionim brojem: V-1807/23-II, za stomatologe, lekare, medicinske sestre-tehničare, zdravstvene tehničare, zubne tehničare I stomatološke sestre. (Broj bodova na Kongresu: za predavače 15 bodova, za usmenu prezentaciju 13 bodova, za poster 11 bodova i za učesnike 10 bodova.)
Takođe u saradnji sa Klinikom za Stomatologiju Vojvodine, Stomatološka komora Srbije je domaćin pratećeg Međunarodnog simpozijuma Stomatologa Vojvodine i saradnika koji će biti održan u onlajn obliku i možete ga pratiti preko internet platforme na zvaničnom sajtu Kongresa, 8.11.2023.-9.11.2023.godine.

Obaveštavamo Vas da ukoliko ste bili učesnik na Međunarodnom simpozijumu Stomatologa Vojvodine i saradnika koji je održan dana 31.03. i 01.04.2023.godine u Novom Sadu, uživo u ul. dr Zorana Đinđića br.1 ili preko online platforme i tom prilikom ostvarili ukupno 12 bodova, navedeni Simpozijum možete pratiti online, ali bodovi sa Simpozijuma Vam se ne mogu priznati jer su Vam za isti skup već evidentirani.

Pomenuti skup je akreditovan u vidu 2 simpozijuma sa akreditacionim brojevima:

V-1733/23-II tema: Dijagnostički i terapijski principi u stomatologiji 1- 6 bodova za učesnike
V-1734/23-II tema: Dijagnostički i terapijski principi u stomatologiji 2- 6 bodova za učesnike
S poštovanjem,

Prof. dr Vitomir S. Konstantinović

Predsednik kongresa

Doc. Dr Ivana Radović

Predsednica Naučnog odbora kongresa

Dr Marko Gojnić

Predsednik Organizacionog odbora kongresa