Kongres Stomatologa Srbije

Apstrakti

  • Rok za prijavu apstrakata/ e-postera

    23. oktobar 2023.godine

  • Rok za obaveštenje o prihvatanju apstrakata/ e-postera

    30. oktobar 2023.godine