Kongres Stomatologa Srbije

Dobrodošli na 20. Kongres stomatologa Srbije

Poštovane kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će Stomatološka komora Srbije u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovati 20. KONGRES STOMATOLOGA SRBIJE, 30.09 – 03.10.2021.godine. Kongres će se, i ove godine, zbog epidemiološke situacije održati preko onlajn platforme – u formi vebinara.

Zdravstveni savet Srbije akreditovao je program 20.Kongresa stomatologa Srbije, pod akreditacionim brojem: V-1581/21-II i prateći skup, međunarodni kongres –EODC, pod akreditacionim brojem: V-1582/21-II sa ukupno 20 KME bodova.

Kongres su kao suorganizatori podržali Hrvatska komora dentalne medicine, Stomatološka komora Makedonije, Stomatološka komora Crne Gore, Komora doktora stomatologije Republike Srpske, Stomatološka komora Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje stomatologa Larise iz Grčke.

Takođe, podršku Kongresu daju Lekarska komora Srbije, Farmaceutska komora Srbije, Komora Biohemičara Srbije i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Stomatološka Komora Srbije je uspela u svojoj nameri da Kongres stomatologa Srbije bude najvažniji datum u kalendaru stomatoloških događanja u Srbiji. Želja nam je da na Kongresu budu predstavljeni rezultati rada stomatologa, podeljena iskustva, predstavljena nova saznanja i aktuelna naučna dostignuća u savremenoj svetskoj stomatologiji sa ciljem da Kongres bude mesto okupljanja i saradnje svih stomatologa i saradnika bez obzira da li dolaze iz privatne ili državne prakse ili sa nekog od fakulteta.

Želimo i da lekari, medicinske i stomatološke sestre i zdravstveni tehničari prisustvuju Kongresu jer smo se potrudili da i za njih obezbedimo veoma interesantne teme.

I ove godine očekuje se prisustvo preko 2000 učesnika iz Srbije i zemalja iz regiona, kao i veliki broj pozvanih predavača i vrhunskih stručnjaka iz Srbije i inostranstva. Stomatološka Komora Srbije će, kao i do sada, uz popularnu cenu kotizacije obezbediti visok stručni i naučni nivo Kongresa.

Ove godine biće organizovana dva kongresa: 20. Kongres stomatologa Srbije i međunarodni kongres – EODC.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na Kongresu i pratećem skupu i svojim prisustvom stručno i profesionalno pomognete održavanje ove manifestacije značajne za budućnost stomatologije u Srbiji.

S poštovanjem,

Prof. dr Vitomir S. Konstantinović

Predsednik kongresa

Doc. Dr Ivana Radović

Predsednica Naučnog odbora kongresa

Dr Marko Gojnić

Predsednik Organizacionog odbora kongresa

Organizatori

PREDSEDNIK KONGRESA

Prof. dr Vitomir S. Konstantinović

TEHNIČKI SEKRETAR KONGRESA

Dr Ljubinko Đorđević

NAUČNI ODBOR

Predsednica: Prof. dr Ivana Radović

Prof. dr Aleksa Marković
Prof. dr Zoran Aleksic
Prof. dr Dejan Marković
Prof. dr Goran Jovanović
Prof. dr Tatjana Kanjevac
Prof. dr Jelena Krunić
Prof. dr Apostolos Tsolakis
Mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent.
Prof. dr Zoran Vlahović
Prof. dr Aneta Atanasovska- Stojanovska
Dr sc. Boris Simončič
Prof. dr Reha Kisnisci
Dr. Igor Ristić
Dr. Slobodan Ivić

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik: dr Marko Gojnić
Prof. dr Obrad Zelić
Dr Milojko Jovanović
Dr Tomislav Živanović
Prof. dr Dragan Krasić
Dr Efstathios Koutsogiannis
Dr Marijan Denkovski
Dr Saša Dabić
Dr Vladimir Narančić
Dr Zoran Varga
Violeta Radivojević

SEKRETARIJAT KONGRESA

Miross BTA/PCO/DMC/VEO
IATA No 95-22167 4
Majke Jevrosime 19, 11000 Beograd
Tel: +381 11 30 33 225, 30 33 226
Email: stomkongres2021@miross.rs

VAŽNI DATUMI

17. septembar 2021. Rok za prijavu apstrakata / e-postera
24. septembar 2021. Rok za obaveštenje o prihvatanju apstrakata / e-postera
21. septembar 2021. Rok za uplatu online rane kotizacije

Predavači 20. Kongres stomatologa Srbije

 • Prof. dr Ana Pucar,
  Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu, Stomatološki fakultet Beograd
 • Prof. dr Rok Gašperšić,
  Stomatološki fakultet u Ljubljani
 • Doc. dr Vanja Opačić Galić,
  Klinika za bolesti zuba, Stomatološki fakultet Beograd
 • Asist. dr Ana Vuković,
  Stomatološki fakultet Beograd
 • Dr. sc. Boris Simončič,
  dr. dent. Med, Simed Zobozdravstvo d.o.o. Ljubljana
 • Doc. dr Zorana Stamenković,
  Klinika za ortopediju vilica, Stomatološki fakultet Beograd
 • Prof. dr Aleksandar Todorović,
  Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Beograd
 • Prof. dr. sc. Dubravka Knezović Zlatarić dr.med.dent.,
  Stomatološki fakultet u Zagrebu, Hrvatska
 • Prof.dr.sc. Faris Fočo,
  Specijalistička ordinacija za maksilofasijalnu hirurgiju i bolesti nosa i sinusa, Federacija Bosna i Hercegovina
 • Prof.dr Jelena Krunić,
  Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 • Prof.dr Aneta Atanasovska Stojanovska,
  Stomatološki fakultet UKIM Skoplje, Univerzitetski Stomatološki Klinički Centar “Sv. Pantelejmon” Skoplje
 • Prof. Dr. Reha Kisnisci,
  Lokman Hekim Universitu, Ankara, Turska
 • Prof.dr Dušan Đurić,
  Medicinski fakultet Kragujevac
 • Prof.dr Milica Popović,
  Medicinski fakultet Kragujevac
 • Prof.dr Zoran Vlahović,
  Medicinski fakultet Priština - Kosovka Mitrovica
 • Prof. dr Andreja Cerak,
  Stomatološki fakultet u Zagrebu
 • Prof.dr Ljiljana Kesić,
  Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu, Klinika za stomatologiju
 • Prof.dr Goran Jovanović,
  Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu, Klinika za dentalnu medicinu, Niš
 • Prof. dr Ivana Milošević,
  Klinika za infektivne i tropske bolesti, KCS, Medicinski fakultet u Beogradu
 • Prof. dr Sevil Gurgan,
  Hacettepe University, Ankara, Turska

Sponzorska predavanja

PMI webinar
– Štetni efekti duvanskog dima na oralno zdravlje. Da li postoji alternativa?

 • Dr Ivana Eskić,
  Privatna ordinacija Dr Eskić, Beograd, Srbija
 • Prof. dr Alma Konjhodžić,
  Stomatološki fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Prof. dr Kristina Mitić,
  Stomatološki fakultet, Univerzitet „Sv. Ćirila i Metodija “ u Skoplju, Severna Makedonija
 • Dr Rade Mrdak,
  Privatna ordinacija Mrdak, Podgorica, Crna Gora

Sponzorsko predavanje Colgate
– Značaj sprovođenja preventivnih i profilaktičkih mera kod strukturnih nepravilnosti gleđi

 • Prof. dr Zoran Mandinić,
  Stomatološki fakultet Beograd

Sponzorsko predavanje Galenika
– Hlorheksidin u prevenciji i terapiji parodontalnih i peri-implantnih oboljenja

 •  Prof. dr Iva Milinković,
  Stomatološki fakultet Beograd

Sponzorsko predavanje Tim Co – Digitalna Stomatologija – Medit i500

 •  Dr Miloš Ljubičić,
  Privatna stomatološka praksa, Beograd

Sponzorsko predavanje Philips – Sonična tehnologija u službi oralnog zdravlja

 • Martin Salopek,
  univ. mag. med. techn.

Predavači European Online Dental Congress

 • Prof. dr Vitomir Konstantinović,
  Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doc. Dr Thomas Nguyen,
  McGill University Faculty of Dentistry, Montreal, Canada
 • Prof. Joseph Choukroun,
  Privatna ordinacija
 • Doc. dr Iva Milinković,
  Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doc. dr Milica Jeremić Knežević,
  Medicinski fakultet Novi Sad
 • dr Stephanie Tran,
  Hampton Bays Dental Associates, New York, SAD
 • Doc. Dr Irena Mladenović,
  Medicinski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Republika Srpska
 • Doc. Dr Miloš Beloica,
  Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doc. Dr Marko Pejović,
  Stomatološki fakultet Pančevo
 • prof. dr George Freedman,
  part-time: Western University, Pomona, California, USA

 • Dr Marko Magić,
  Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Nathanial Farley,
  Revive Dental Implant Center , Mesa, Arizona, SAD
 • Dr Fay Goldstep,
  Privatna ordinacija Richmond Hill, Kanada
 • Dr Dime Sapundžiev,
  Privatna ordinacija Vergina, Ljubljana, Slovenia
 • Dr Vijay Deshmukh,
  Smilex International Dental Centre , Pune, India
 • Dr Suresh Shanmuganathan,
  Ministry of Health, Sri Lanka
 • Dr Marco Roy,
  Private practice, Pisa, Italy
 • Doc. Dr Ivan Massarskii,
  the Faculty of Dentistry, Smolensk State Medical University, Russia
 • dr Ljubomir Mićić,
  Privatna ordinacija, Risus ortodoncija, Novi Sad, Srbija
 • Gabriel Asulin,
  Dental Marketing ltd., Israel