Kongres Stomatologa Srbije

Stomatološka komora Srbije u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje
21. KONGRES STOMATOLOGA SRBIJE
(20.10 - 23.10. 2022. godine, Beograd, Srbija)

Poštovane kolege,
Zdravstveni savet Srbije akreditovao je 21.Kongres stomatologa Srbije pod akreditacionim brojem: V-1696/22-II i prateći skup u okviru Kongresa- međunarodni kongres- ”EODCv4.0“ pod akreditacionim brojem: V-1697/22-II sa ukupno 20 KME bodova. Kongres je akreditovan za:

Stomatologe,
Zdravstvene tehničare,
Medicinske sestre/tehničare,
Stomatološke sestre,
Zubne tehničarie

Nadamo se da će epidemiološka situacija biti povoljna jer planirano je da se kongres ove godine održi u kombinovanom (hybrid) modelu- određeni broj posetilaca ( PRVIH 700 KOJI SE PRIJAVE) moći će da prisustvuju Kongresu uživo u hotelu Mona Plaza u Beogradu, a ostali učesnici će Kongres moći da prate preko onlajn platforme u formi vebinara.

I ove godine očekuje se prisustvo preko 2000 učesnika iz Srbije i zemalja regiona, a na Kongresu će učestvovati i veliki broj pozvanih predavača i vrhunskih stručnjaka iz Srbije i inostranstva.

Stomatološka komora Srbije će, kao i do sada, uz popularnu cenu kotizacije obezbediti visok stručni i naučni nivo Kongresa.
S poštovanjem,

Prof. dr Vitomir S. Konstantinović

Predsednik kongresa

Doc. Dr Ivana Radović

Predsednica Naučnog odbora kongresa

Dr Marko Gojnić

Predsednik Organizacionog odbora kongresa